Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’atenció primerenca a les Illes Balears
Autor/es Capó-Juan, Miguel Ángel ; Vargas, Berta Z. ; Pedrosa, Juana ; Mateu, Ana ; Albertí, M. de Lluc ; Riera, Neus
Matèries en català: Educació ; Escoles bressol -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación infantil -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Early Warning Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  El treball descriu el programa d’atenció primerenca que es desenvolupa a les Illes Balears, la seva evolució, els professionals i les seves funcions en cada un dels àmbits implicats. Per altra part, també s’ofereixen dades sobre la població atesa. Els autors són professionals dels tres àmbits responsables del Pla integral d’atenció primerenca de les Illes Balears (educatiu, sanitari i social), els quals destaquen la importància de la coordinació interdisciplinària i la necessitat de disposar d’una xarxa de serveis que doni resposta a les necessitats dels infants i les seves famílies. ; El trabajo describe el programa de atención primaria que se desarrolla en las Islas Baleares, su evolución, los profesionales y sus funciones en cada uno de los ámbitos implicados. Por otra parte, también se ofrecen datos sobre la población atendida. Los autores son profesionales de los tres ámbitos responsables del Plan integral de atención primaria de las Islas Baleares (educativo, sanitario y social), los cuales destacan la importancia de la coordinación interdisciplinar y la necesidad de disponer de una red de servicios que den respuesta a las necesidades de los niños y sus familias.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 88-110
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess