Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un cas d’estudi i reflexió: la proporció pública/concertada a l’illa de Menorca
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Educació ; Escoles -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Escuelas -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Menorca
Matèries en anglès: Education ; Schools -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén donar a conèixer la relació existent a l’illa de Menorca entre l’escola pública i la concertada (no hi ha centres privats). En l’estudi veiem com l’escola pública acull més del 70% de l’alumnat i la concertada, al llarg dels anys estudiats, va baixant fins a un 20% d’acolliment. S’analitzen les causes parlant amb els seus interlocutors i s’aprofundeix en una anàlisi seriosa que, en principi, no obvia cap aspecte controvertit. ; Este trabajo pretende dar a conocer la relación existente en la isla de Menorca entre la escuela pública y la escuela concertada (no hay centros privados). En el estudio comprobamos como la escuela pública acoge a más del 70% del alumnado y la concertada, a lo largo de los años estudiados, va bajando hasta un 20% de los alumnos en edad escolar. Se analizan las causas hablando con los interlocutores y se profundiza en un análisis serio que, en principio, no obvia ningún aspecto controvertido.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 66-87
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess