Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Relació de col·laboradors i col·laboradores de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2014
Autor/es Consell de Direcció
Matèries en català: Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 512-519
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess