Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües (TIL) als centres públics d’educació secundària durant el curs 2013-14
Autor/es Morante, Antoni ; Quintana, Antoni ; Serra, Antònia
Matèries en català: Llenguatge i llengües -- Ensenyament -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Lenguas -- Estudio y enseñanza -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Language and languages Study and teaching Spain Illes Balears ; Education
Resum-Abstract:  L’objecte d’aquest treball és analitzar com s’ha desenvolupat l’aplicació del projecte de tractament integrat de llengües (TIL) als centres públics d’educació secundària de les Illes Balears durant el curs 2013-14, fer una valoració dels resultats i una reflexió sobre el procés, el cost d’oportunitat i el clima creat. A més, es fa una proposta d’integració de llengües al sistema educatiu a partir d’evidències científiques i emmarcada en el nou escenari que configura la consolidació d’una societat plurilingüe a la nostra comunitat. ; El objeto del presente trabajo es analizar cómo se ha desarrollado la aplicación del proyecto de tratamiento integrado de lenguas (TIL) en los centros públicos de educación secundaria de las Islas Baleares durante el curso 2013-14, realizar una valoración de los resultados y una reflexión sobre el proceso, el coste de oportunidad y el clima creado. Además, se hace una propuesta de integración de lenguas en el sistema educativo a partir de evidencias científicas y enmarcada en el nuevo escenario que configura la consolidación de una sociedad plurilingüe en nuestra comunidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 478-510
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess