Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     CEIP Torres de Balàfia: Una escola «petita» on passen «grans coses»
Autor/es
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Ibiza ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza
Resum-Abstract:  En aquest article pretenem donar a conèixer la vida quotidiana d’una «escola petita», amb la idiosincràsia i les característiques que la fan tan especial. En el nostre cas, l’equip docent del CEIP Torres de Balàfia sempre hem tingut una fita clara: aconseguir una escola on, diàriament, passin esdeveniments interessants que possibilitin que els nostres alumnes aprenguin i, alhora, siguin els vertaders protagonistes del procés d’ensenyamentaprenentatge. ; En este artículo pretendemos dar a conocer la vida cotidiana de una «escuela pequeña», con su idiosincrasia y características que la hacen tan especial. En nuestro caso, el equipo docente del CEIP Torres de Balàfia siempre hemos tenido una meta clara: conseguir una escuela donde, diariamente, pasen acontecimientos interesantes que posibiliten que nuestros alumnos aprendan y sean, al mismo tiempo, los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 414-421
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess