Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educam en comunitat
Autor/es Radó, Joan
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Parlar de l’experiència educativa del CEIP Pintor Joan Miró és parlar d’un mosaic de peces encaixades al llarg del temps, fruit de la reflexió, per respondre a una realitat complexa. Aquest escrit simplement vol mostrar com afronta una escola pública de la nostra comunitat, amb unes característiques determinades i pròpies, però compartides amb altres centres, la tasca d’educar. Educar uns infants als quals el seu curt recorregut al camí de la vida els iguala a la resta d’infants, però als quals les seves experiències i sobretot la nostra estima, els fa únics. Parlarem de: model comunitari d’escola, aprenentatge dialògic, grups interactius, intel·ligència cultural, interculturalitat, vinculació i resiliència. ; Hablar de la experiencia educativa del CEIP Pintor Joan Miró es hablar de todo un mosaico de piezas encajadas a lo largo del tiempo, fruto de la reflexión y respuesta a una compleja realidad. El presente escrito simplemente pretende exponer de qué forma afronta una escuela pública de nuestra comunidad, con unas características determinadas y propias, pero, sin lugar a dudas, compartidas por otros centros, la tarea de educar. Educar a unos niños y niñas cuyo corto recorrido de vida los iguala al resto de niños/as, pero a los que sus experiencias vitales i sobre todo nuestra estima, les hace únicos. Hablaremos de: modelo comunitario de escuela, aprendizaje dialógico, grupos interactivos, inteligencia cultural, interculturalidad, vinculación y resiliencia.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 402-412
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess