Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Històries de vida ciutadanes i propostes educatives emergents
Autor/es Abril, David
Matèries en català: Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  Aquest text recull part de la recerca desenvolupada per l’autor en el marc del projecte de R+D+I «Aprenentatge de la Ciutadania Activa. Discursos, experiències i estratègies educatives»,1 finançat pel Ministeri d’Educació i Cultura, i presentada de forma més detallada en la seva tesi doctoral. Des del moment en què és una construcció social i cultural, la ciutadania s’aprèn. Fins i tot ara, quan la democràcia està reduïda a una qüestió de procediment i els límits del model hegemònic de ciutadania impliquen importants contradiccions i incerteses, presents no sols a l’anàlisi social, sinó també a la nostra vida quotidiana. La recerca parteix de l’anàlisi de cinc històries de vida de ciutadanes i ciutadans actius, que es creuen, tot començant per la d’un jove activista vinculat a l’anomenat moviment 15M. A partir de l’estudi dels relats autobiogràfics ens proposam identificar quin paper han jugat en la construcció del seu rol ciutadà, no sols els diferents espais d’interacció social viscuts, sinó també el posicionament davant les contradiccions a les quals s’han hagut d’enfrontar. El resultat és una important font de reflexió i de propostes de cara a promoure un nou paradigma educatiu al servei d’una ciutadania inclusiva i participativa. ; Este texto recoge parte de la investigación desarrollada por el autor en el marco del proyecto de I+D+I «Aprendizaje de la Ciudadanía Activa. Discursos, experiencias y estrategias educativas» financiado por el Ministerio de Educación, y recogida de forma más extensa en su tesis doctoral. Como construcción social y cultural, la ciudadanía se aprende. Incluso ahora, cuando la democracia está reducida a una simple cuestión de procedimiento y los límites del modelo hegemónico de ciudadanía llevan aparejadas importantes contradicciones e incertidumbres, presentes no sólo en el análisis social, sino también en nuestra vida cotidiana. La investigación parte del análisis de cinco historias de vida cruzadas de ciudadanas y ciudadanos activos, empezando por la de un joven activista vinculado al llamado movimiento 15M. A partir del estudio de los relatos nos proponemos identificar qué papel han jugado en la construcción del rol ciudadano no sólo los diferentes espacios de interacción social vividos, sino también el posicionamiento frente a las contradicciones. El resultado es una fuente importante de reflexiones y propuestas de cara a promover un nuevo paradigma educativo al servicio de una ciudadanía inclusiva y participativa.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 392-400
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess