Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Un estudi de casos sobre les funcions i els quefers dels inspectors d’Educació a les Illes Balears
Autor/es Camacho, Alexandre
Matèries en català: Supervisió escolar -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Inspección escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: School supervision -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest treball té com a propòsit exposar alguns dels elements constitutius d’una tesi doctoral titulada Funciones y quehaceres de los inspectores de Educación en Baleares. Un estudio de casos, defensada el març de 2014 al Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. La tesi, dirigida pels doctors Serafí Antúnez i Patricia Silva, versa sobre la pràctica professional dels inspectors d’Educació que exerceixen la seva comesa a les Illes Balears. L’objectiu principal de la investigació és l’anàlisi de les funcions i els quefers dels inspectors com a agents de millora dels centres docents. ; Este trabajo tiene como propósito exponer algunos de los elementos constitutivos de una tesis doctoral titulada Funciones y quehaceres de los inspectores de Educación en Baleares. Un estudio de casos, defendida en marzo de 2014 en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona. La tesis, dirigida por los doctores Serafí Antúnez y Patricia Silva, versa sobre la práctica profesional de los inspectores de Educación que ejercen su cometido en las Illes Balears. El objetivo principal de la investigación es el análisis de las funciones y quehaceres de los inspectores como agentes de mejora de los centros docentes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 368-391
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess