Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rendiment acadèmic a les titulacions universitàries oficials de grau
Autor/es Montaño Moreno, Juan José ; Palou Oliver, Maria ; Mairata Creus, Maria Jesús
Matèries en català: Rendiment escolar -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Rendimiento escolar -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Academic achievement -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  El rendiment acadèmic constitueix un aspecte determinant en l’àmbit de l’educació superior per les seves implicacions en el compliment de la funció formativa de les institucions educatives i el projecte educatiu dels estudiants, i especialment en el moment actual en el qual han començat a graduar-se els primers titulats universitaris d’acord amb l’establert per l’espai europeu d’educació superior (EEES). En aquest context, el propòsit del present estudi és conèixer el rendiment acadèmic dels alumnes que constitueixen la primera promoció de titulats universitaris dels títols oficials de grau a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Per assolir aquest objectiu, s’han obtingut les següents taxes globals de la UIB, a més dels seus valors per anys acadèmics i per branques de coneixement: taxa de rendiment: 78.04%, taxa d’èxit: 85.43%, taxa d’abandonament al primer any: 25.25%, taxa d’eficiència: 97.31% i taxa de graduació: 40.00%. Finalment, se discuteixen i s’interpreten els resultats obtinguts en el marc del sistema universitari espanyol. ; El rendimiento académico constituye un aspecto determinante en el ámbito de la educación superior por sus implicaciones en el cumplimiento de la función formativa de las instituciones educativas y el proyecto educativo de los estudiantes, y especialmente en el momento actual en el que han comenzado a graduarse los primeros titulados universitarios de acuerdo con lo establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este contexto, el propósito del presente estudio es conocer el rendimiento académico de los alumnos que constituyen la primera promoción de titulados universitarios de los títulos oficiales de grado en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Para alcanzar este objetivo, se han obtenido las siguientes tasas globales de la UIB, además de sus valores por años académicos y por ramas de conocimiento: tasa de rendimiento: 78.04%, tasa de éxito: 85.43%, tasa de abandono en el primer año: 25.25%, tasa de eficiencia: 97.31% y tasa de graduación: 40.00%. Finalmente, se discuten y se interpretan los resultados obtenidos en el marco del sistema universitario español.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 312-326
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess