Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les Illes Balears als informes PISA de 2003 a 2012
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Matèries en català: Indicadors educatius -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Indicadores educativos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Educational indicators -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’informe sobre les avaluacions internacionals PISA és esperat amb molta antelació. L’atenció que rep per part dels mitjans de comunicació i els responsables polítics és més gran que la que li atorguen els professionals. No obstant això, s’ha arribat a convertir en un informe fonamental en tots els debats sobre política educativa. Els resultats han de ser interpretats amb cura, ja que es tracta d’una avaluació de gran complexitat tècnica, amb matisos i marges per a la interpretació tècnica. L’anàlisi que es presenta a continuació es basa en una selecció de les principals dades disponibles, presentades en el context internacional i estatal, així com en perspectiva evolutiva. Els resultats per a les Illes Balears són molt millorables. S’hi pot constatar una millora moderada en els últims anys, però això no significa res d’especial, ja que continuem per sota de les mitjanes de resultats de l’Estat en totes les àrees i també tenim els factors que en limiten la millora: més complexitat social, una desigualtat social important, etc. ; El informe sobre las evaluaciones internacionales PISA es esperado con mucha antelación. La atención que recibe por parte de los medios de comunicación y los responsables políticos es mayor que la que le otorgan los profesionales. Sin embargo, se ha llegado a convertir en un informe fundamental en todos los debates sobre política educativa. Los resultados deben ser interpretados con cuidado, ya que se trata de una evaluación de gran complejidad técnica, con matices y márgenes para la interpretación técnica. El análisis que se presenta a continuación se basa en una selección de los principales datos disponibles, presentados en el contexto internacional y estatal, así como en perspectiva evolutiva. Los resultados para las Islas Baleares son muy mejorables. Se puede constatar una mejora moderada en los últimos años, pero eso no significa nada especial, ya que continuamos por debajo de las medias de resultados del Estado en todas las áreas y además tenemos factores que limitan la mejora: mayor complejidad social, una importante desigualdad social, etc.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 256-281
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess