Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La Universitat a les Illes Balears. Alguns aspectes rellevants
Autor/es Nadal Cristóbal, Andreu ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Universitats -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Universidades -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Universitat de les Illes Balears (Spain) ; Education ; Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  A l’hora d’analitzar els estudis universitaris a les Illes Balears són moltes les variables que cal tenir presents. Si bé és cert que una de les més significatives és la quantitat d’alumnes que té una universitat, no es pot deixar d’analitzar diferents aspectes de la vida universitària. En aquest número de l’Anuari de l’Educació, a més de l’anàlisi de les dades de matrícula, es fa un repàs de la mobilitat de l’alumnat tant dintre de l’Estat espanyol com a la Unió europea i la resta del món. La universitat ha de perseguir aquesta universalització i les beques de mobilitat de l’alumnat (i del professorat, que no es tractaran aquest any) són una de les eines fonamentals per sortir de les fronteres pròpies i viure i aprendre unes altres realitats. A més, es tractarà el tema del doctorat i la innovació i la seva evolució en els darrers anys. ; Cuando se quieren analizar los estudios universitarios en las Illes Balears son muchas las variables a tener presentes. Si bien es cierto que una de las más significativas es la cantidad de alumnos que tiene una universidad, no se puede dejar de analizar diferentes aspectos de la vida universitaria. En este número del Anuari de l’Educació, además del análisis de los datos de matrícula, se hace un repaso a la movilidad del alumnado tanto dentro del Estado español, como en la Unión Europea y el resto del mundo. La universidad ha de perseguir esta universalización y son las becas de movilidad del alumnado (y del profesorado, de que no se tratará este año) una de las herramientas fundamentales para salir de las propias fronteras y vivir y aprender otras realidades. Además se tratará sobre el tema del doctorado y la innovación y su evolución en los últimos años.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 204-230
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess