Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El grau d’Educació Primària de la UIB: passat, present i futur
Autor/es Vidal Conti, Josep ; Oliver Torelló, Josep Lluís
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education, Higher -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Els estudis de Grau d’Educació Primària són una peça clau a l’engranatge del procés educatiu. Aquest article pretén donar a conèixer els principals trets d’aquests estudis, mostrant com s’estructuren a altres països europeus, la distribució del pla d’estudis, el seguiment que es fa de la titulació, principals problemes existents a dia d’avui, i dades destacables del darrer informe de la comissió de garantia de qualitat. Per altra banda, també volem fer una crítica a la gestió educativa que s’està duent a terme des de l’administració pública i les conseqüències que té, tant sobre el propi sistema educatiu, com sobre els estudis de Grau d’Educació Primària. ; Los estudios de Grado de Educación Primaria son una pieza clave en el engranaje del proceso educativo. Este artículo pretende dar a conocer los principales rasgos de estos estudios, mostrando cómo se estructuran en otros países europeos, la distribución del plan de estudios, el seguimiento que se hace de la titulación, principales problemas existentes a día de hoy, y datos destacables del último informe de la comisión de garantía de calidad. Por otra parte, también queremos hacer una crítica a la gestión educativa que se está llevando a cabo desde la administración pública y las consecuencias que tiene, tanto sobre el propio sistema educativo, como sobre los estudios de Grado de Educación Primaria.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 158-170
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess