Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Retrat de la formació professional del sistema educatiu, curs 2011-12
Autor/es Estaràs Fernández, Joan
Matèries en català: Formació professional -- Illes Balears
Matèries en castella: Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Vocational education -- Spain -- Balearic Islands ; Educational
Resum-Abstract:  A l’article introduïm una petita reflexió sobre la LOMCE. De fet, aquesta norma començarà a implantar-se el curs 2014-15. Més que res volem destacar que no hi ha diferències en els objectius del sistema i sí que n’hi ha alguna en l’arquitectura. A continuació fem una anàlisi de la formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears desenvolupada el curs 2011-12, que és el darrer del qual disposam de dades completes. La FP s’analitza des de les perspectives de nivell: grau mitjà i grau superior, i en cada nivell, les referències bàsiques: el nombre d’alumnes matriculats per nivells i la seva evolució, amb indicació d’alumnes per curs, nivell, titularitat i distribució per sexes, l’accés i l’alumnat que acaba els estudis i es gradua com a tècnic o com a tècnic superior. En l’anàlisi utilitzem dades globals de l’Estat i la població activa per avaluar si hi ha diferència del dispositiu a les Illes Balears amb les mitjanes que podem utilitzar de referència, i la fortalesa de la formació professional balear comparada amb la mitjana de l’Estat espanyol. ; En el artículo introducimos una pequeña reflexión sobre la LOMCE. De hecho, esta norma empezará a aplicarse el curso 2014-15. Más que nada queremos destacar que no hay diferencias en los objetivos del sistema y sí alguna en la arquitectura. A continuación hacemos un análisis de la formación profesional del sistema educativo en las Islas Baleares desarrollada en el curso 2011-12, que es el último del que se dispone de datos completos. La FP es analizada desde las perspectivas de nivel: grado medio y grado superior, y en cada nivel, las referencias básicas: el número de alumnos matriculados por niveles y su evolución, con indicación de alumnos por curso, nivel, titularidad y distribución por sexos, el acceso y el alumnado que finaliza los estudios y se gradúa como técnico o como técnico superior. En el análisis utilizamos datos globales del Estado y la población activa para evaluar si hay diferencia del dispositivo en las Islas Baleares con las medias que podemos utilizar de referencia, y la fortaleza de la formación profesional balear comparada con la media del Estado español.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 72-86
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess