Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2014)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Educació -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  La revisió dels principals indicadors del sistema educatiu permet una millor comprensió de la realitat educativa, dels elements que possibiliten canvis i d’aquells que, al contrari, suposen un obstacle per a la millora. Els resultats de l’escolarització solen ser tema habitual de discussió pública, però no podem desvincular aquesta variable de les característiques contextuals, la inversió pública, el model d’escolarització o els processos educatius. A partir de les dades disponibles, una revisió sistemàtica (evolutiva i comparativa) de les principals dimensions que conformen el món educatiu ens aporta punts de referència per a la reflexió. Des d’aquesta perspectiva, més enllà de les creences o les ideologies, es poden delimitar les necessitats educatives existents i orientar l’atenció sobre els àmbits amb majors mancances. En aquest article presentem dades sobre l’evolució del context educatiu, l’escolarització, els recursos i els resultats educatius del darrer curs escolar. La continuació de la situació de vulnerabilitat del sistema educatiu, juntament amb els canvis econòmics i laborals que definiren un nou escenari educatiu, les restriccions pressupostàries, el descens del nivell d’abandonament escolar i l’estabilització de la població estrangera en edat escolar, són alguns dels aspectes més destacables de l’estat actual del sistema educatiu de les Illes Balears. ; La revisión de los principales indicadores del sistema educativo permite una mejor comprensión de la realidad educativa, los elementos que posibilitan cambios y de aquellos que, por el contrario, suponen un obstáculo para la mejora. Los resultados de la escolarización suelen ser tema habitual de discusión pública, pero no podemos desvincular esta variable de las características contextuales, la inversión pública, el modelo de escolarización o los procesos educativos. A partir de los datos disponibles, una revisión sistemática (evolutiva y comparativa) de las principales dimensiones que conforman el mundo educativo nos aporta puntos de referencia para la reflexión. Desde esta perspectiva, más allá de las creencias o las ideologías, se pueden delimitar las necesidades educativas existentes y orientar la atención sobre aquellos ámbitos con mayores carencias. En este artículo presentamos datos sobre la evolución del contexto educativo, la escolarización, los recursos y los resultados educativos del último curso escolar. La continuación de la situación de vulnerabilidad del sistema educativo, junto con los cambios económicos y laborales que definieron un nuevo escenario educativo, las restricciones presupuestarias, el descenso del nivel de abandono escolar y la estabilización de la población extranjera en edad escolar, son algunos de los aspectos más destacables del estado actual del sistema educativo de las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014, pp 40-58
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess