Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els petits fusters Projecte de col·laboració entre el CEIP Es Pratet i l’Escola d’Art d’Eivissa
Autor/es Picó Fernández, F. Xavier
Matèries en català: Escoles de Belles Arts -- Illes Balears -- Eivissa ; Educació
Matèries en castella: Escuelas de arte -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: CEIP Es Pratet Spain Ibiza ; Art schools -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education
Resum-Abstract:  Els mesos de febrer i març de 2013 es va dur a terme un projecte col·laboratiu entre els dos centres: el de crear joguines de fusta entre els alumnes d’infantil d’Es Pratet i els de PQPI d’Auxiliar de Fusteria i de grau mitjà d’Ebenisteria. El projecte va començar a les aules d’infantil d’Es Pratet i els alumnes varen decidir quines joguines volien construir i quina forma tindrien. Després, aquests petits dissenyadors varen visitar el taller d’ebenisteria de l’Escola d’Art, on varen fer la comanda de les joguines dissenyades als mestres de taller, així com als alumnes de PQPI i del cicle d’Ebenisteria. Després d’unes setmanes de feina al taller, les joguines varen estar a punt per ser muntades i per fer-los els acabats de polir, muntar i pintar. Durant set sessions, els alumnes del Taller de Fusteria varen visitar el centre d’Es Pratet per ajudar-los a muntar les joguines i a ferlos els acabats Fou una experiència pedagògica molt bona, tant per als alumnes de PQPI (ja que durant un temps s’hagueren d’implicar en la feina i responsabilitat del professor), com per als alumnes d’infantil, que conegueren i participaren en l’elaboració de les joguines amb les quals ells es divertiran dins l’aula. ; Durante los meses de febrero y marzo del 2013 se realizó un proyecto colaborativo entre los dos centros: la creación de unos juguetes de madera elaboradas entre los alumnos de infantil de Es Pratet, los alumnos de PCPI de Auxiliar de Carpintería y grado medio de Ebanistería. El proyecto empezó en las aulas de infantil de Es Pratet donde los alumnos decidieron qué juguetes querían construir y qué forma tendrían. Después, esos pequeños diseñadores hicieron una visita al taller de ebanistería de l’Escola d’Art, donde hicieron el pedido de los juguetes diseñados a los maestros de taller, a los alumnos de PCPI y de ciclo de Ebanistería. Después de unas semanas de trabajo de taller, los juguetes estaban a punto para ser montados y darles los acabados de lijar, montar y pintar. Durante siete sesiones los alumnos del Taller de Fusta visitaron el centro de Es Pratet para ayudarles a montar y dar los acabados a los juguetes. Se trató de una muy buena experiencia pedagógica, tanto para los alumnos de PCPI (ya que durante un tiempo tienen que implicarse en el trabajo y responsabilidad del profesor), como para los alumnos de infantil, que conocieron y participaron en la elaboración de los juguetes con los que ellos mismos se divertirán dentro del aula
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 452-458
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess