Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Canvis globals i atenció a la diversitat. Aportació inclusiva al projecte de centre
Autor/es Coll Camps, Carme
Matèries en català: Atenció a la diversitat ; Projecte educatiu ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Attention to diversity ; Educational project ; Education
Resum-Abstract:  L’article explica el procés de canvi que han experimentat els centres des de la implementació de les competències bàsiques. L’objectiu principal d’aquest procés és concretar la línia metodològica i el model d’atenció a la diversitat que donarà identitat al nostre projecte de centrea. Així mateix, serà la base fonamental per generar pràctiques pedagògiques inclusives que responguin a les demandes i necessitats educatives, socials i culturals de tot l’alumnat. ; El artículo explica el proceso de cambio llevado a cabo a nivel de centro a raíz de la implementación de las competencias básicas. El objectivo principal de este proceso es concretar la línea metodológica y el modelo de atención a la diversidad, que teñirá de identitad nuestro proyecto de centro. Asimismo, constituirá la base fundamental sobre la cual se irán generando prácticas pedagógicas inclusivas que darán respuesta a las demandas y necesidades educativas, sociales y culturales de todo el alumnado.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 436-450
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess