Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Projecte de porafoli electrònic amb eines web 2.0 en els estudis de grau d’educació infantil de la universitat de les Illes Balears a la seu d’Eivissa. Estudi de cas
Autor/es Tur Ferrer, Gemma
Matèries en català: Portafolis electrònics en educació -- Illes Balears -- Eivissa ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Portafolios electrónicos en educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Electronic portfolios in education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education
Resum-Abstract:  Aquesta tesi té com a referent un projecte de porafoli electrònic implementat en els estudis de grau d’Educació Infantil de la Universitat de les Illes Balears a la seu d’Eivissa i Formentera. El present article exposa un breu resum de l’estudi de cas elaborat. Del marc teòric de la tesi, aquí es mostra una selecció de les definicions del concepte així com de les característiques del suport electrònic. Dels objectius d’investigació i la diversitat de tècniques i instruments de recollida de dades, se’n fa una selecció per informar sobre les expectatives d’ús de la tecnologia en la docència futura de l’alumnat participant. ; Esta tesis tiene como referente un proyecto de portafolio electrónico implementado en los estudios de grado de Educación Infantil de la Universidad de las Illes Balears en la sede de Ibiza y Formentera. El presente artículo expone un breve resumen del estudio de caso realizado. Del marco teórico de la tesis, se muestra aquí una selección de las definiciones del concepto así como de las características del soporte electrónico. De entre los objetivos de investigación y la diversidad de técnicas e instrumentos de recogida de datos, se hace una selección para informar sobre las expectativas de uso de la tecnología en la futura docencia del alumnado participante.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 404-417
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess