Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estils de vida i estat de salut dels estudiants de la Universitat de les Illes Balears
Autor/es Bennàsar, Miquel
Matèries en català: Alumnes -- Salut i higiene -- Illes Balears ; Universitats -- Illes Balears
Matèries en castella: Estudiantes universitarios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Students -- Health and hygiene -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Hi ha alguns estudis sobre estils de vida dels estudiants universitaris que demostren que predominen comportaments poc saludables, i, a més, s’ha postulat que l’etapa universitària és una durant les quals s’abandonen certs hàbits desitjables. Unes determinades conductes de risc com el tabaquisme, una dieta poc sana, una vida sedentària o un consum d’alcohol excessiu poden contribuir d’una manera independent a incrementar la morbimortalitat. El present estudi té el propòsit de conèixer els estils de vida de l’alumnat de la Universitat de les Illes Balears i analitzar-los. Per fer-lo, hem partit d’una mostra de 444 alumnes matriculats a la UIB el curs 2011-12. Els resultats obtinguts mostren que existeixen diferències quant als estils de vida saludables i no saludables segons el gènere, però no segons la classe social. Aquests resultats permetran a la institució universitària plantejar una sèrie d’intervencions que promoguin hàbits saludables entre els seus estudiants. ; Existen algunos estudios sobre estilos de vida de los estudiantes universitarios que demuestran un predomino de comportamientos poco saludables, y, además, se ha postulado que la etapa universitaria es una de las que se abandonan ciertos hábitos deseables. Determinadas conductas de riesgo como el tabaquismo, una dieta poco sana, una vida sedentaria o un consumo de alcohol excesivo pueden contribuir de forma independiente a incrementar la morbimortalidad. El presente estudio tiene como propósito conocer y analizar los estilos de vida del alumnado de la Universitat de les Illes Balears. Para ello, se contó con una muestra de 444 alumnos matriculados en la UIB en el curso 2011-12. Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias en cuanto a los estilos de vida saludables y no saludables según el género, pero no según la clase social. Dichos resultados permitirán a la institución universitaria plantear una serie de intervenciones que promuevan los hábitos saludables entre sus estudiantes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 382-402
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess