Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Estat actual i prospectiva de la recerca educativa a les Illes Balears
Autor/es Bauzà Sampol, Antoni ; González Torrado, Isabel ; Pascual López, Isabel
Matèries en català: Investigació -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Investigación
Matèries en anglès: Balearic Islands (Spain) Research ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article presentam una anàlisi de la investigació educativa duta a terme a la Universitat de les Illes Balears el període 2008-12, a partir d’un seguit d’indicadors obtinguts amb la consulta de les dades aportades en les memòries d’investigació anuals que publica l’Oficina de Suport a la Recerca de la UIB. Això a banda, remarcam la necessitat que els diferents grups d’investigació s’integrin en instituts d’investigació, fet que ha conduït a la creació de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), que actualment està en procés d’acreditació per part de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). ; En este artículo presentamos un análisis de la investigación educativa llevada a cabo en la Universitat de les Illes Balears en el periodo 2008-12, a partir de una serie de indicadores obtenidos previa consulta de los datos aportados en las memorias anuales de investigación que publica la Oficina de Apoyo a la Investigación de la UIB. Por otra parte, se remarca la necesidad de que los diferentes grupos de investigación se integren en institutos de investigación, lo que ha conducido a la creación del instituto de investigación e innovación educativa (IRIE), que actualmente se encuentra en proceso de acreditación por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 364-380
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess