Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Postgraus virtuals. Prop de deu anys del postgrau especialista universitari en tècniques de resolució de confictes juvenils
Autor/es Vives Barceló, Margalida ; Orte Socias, Maria del Carme
Matèries en català: Universitats -- Estudis de 2n i 3r cicles ; Gestió de conflictes ; Ensenyament a distància ; Educació
Matèries en castella: Estudiantes universitarios ; Gestión de conflictos ; Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Universities and colleges -- Graduate work ; Conflict management ; Distance education ; Education
Resum-Abstract:  Des del curs 2004-2005 a la Universitat de les Illes Balears s’ha fet el postgrau Especialista Universitari en Tècniques de Resolució de Conflictes Juvenils en la modalitat en línia. L’objectiu del capítol que presentam és que sigui un espai de reflexió sobre l’educació en línia (no únicament a distància) en l’educació superior, especialment en els postgraus. Aquest text consisteix, en un primer moment, en una breu descripció de l’estat de la qüestió i es completa amb les reflexiones pròpies centrades en l’experiència i la veu dels alumnes, informació acumulada al llarg de les nou edicions que s’han dut a terme. A partir d’aquestes dues fonts d’informació, s’aporten elements de debat referents al futur i als reptes de l’educació superior a distància. ; Desde el curso 2004-2005 se ha realizado en la Universidad de las Illes Balears el posgrado Especialista Universitario en Técnicas de Resolución de Conflictos Juveniles en la modalidad en línea. El capítulo que presentamos tiene como objetivo ser un espacio de reflexión sobre la educación en línea (no únicamente a distancia) en la educación superior, especialmente en los posgrados. Este texto consiste, en un primer momento, en una breve descripción del estado de la cuestión y se completa con las reflexiones propias centradas en la experiencia y en la voz de los alumnos, informaciones acumuladas a lo largo de las nueve ediciones realizadas. A partir de estas dos fuentes de información, se aportan elementos de debate respecto al futuro y a los retos de la educación superior a distancia.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 340-361
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess