Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Deu anys d’educació social a les Illes Balears
Autor/es Oliver Torrelló, Josep Lluís ; Cortada Marín, Isabel ; Barnés Serra, Andreu
Matèries en català: Educació social -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación social -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Social education Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  En el present article es pretén fer una revisió dels principals factors que han caracteritzat els estudis d’Educació Social durant els darrers deu anys. També tracta de l’evolució del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears amb la seva tasca sobre el món professional i amb el qual la Facultat d’Educació manté una col·laboració constant. A més d’aquests esdeveniments, també es fa una anàlisi dels principals indicadors (nombre de matriculats, taxes d’èxit, etc.) que han caracteritzat els estudis d’Educació Social durant aquests deu anys. ; En el presente artículo se pretende hacer un repaso de los principales factores que han caracterizado los estudios de Educación Social durante los últimos diez años. También trata de la evolución del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de las Islas Baleares con su tarea sobre el mundo profesional y con el que la Facultad de Educación mantiene una colaboración constante. Además de estos acontecimientos, también se hace un análisis de los principales indicadores (número de matriculados, tasas de éxito, etc.) que han caracterizado los estudios de Educación Social durante estos diez años.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 316-338
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess