Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Dades i reflexions en perspectiva: Menorca 2005-2013
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears -- Menorca ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Menorca
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article analitza, amb dades, l’evolució del sistema educatiu de Menorca els darrers deu anys. Constata un augment significatiu de l’alumnat en totes les etapes educatives fins al curs 2012-13, el primer de la sèrie en què s’observa el primer decreixement. Estudia les dades d’alumnes nouvinguts i de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Ofereix un petit resum de les principals innovacions que han introduït les escoles i els instituts, i exposa, novament, la necessitat urgent d’arribar a un gran pacte social per l’educació. Per acabar, exposa un seguit de línies de feina a mitjà i llarg termini. ; Este artículo analiza, con datos, la evolución del sistema educativo de Menorca durante los últimos diez años. Constata el importante crecimiento del alumnado en todas las etapas educativas hasta el curso 2012-13, el primero de la serie en el que se observa el primer decrecimiento. Estudia los datos de los alumnos inmigrantes y de los alumnos con necesidades educativas especiales. Ofrece un breve resumen de las principales innovaciones que se han ido introduciendo en las escuelas y institutos y se expone, nuevamente, la necesidad urgente de llegar a un gran pacto social por la educación. Para finalizar, expone un conjunto de líneas de trabajo a medio y largo plazo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 248-291
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess