Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Deu anys del sistema educatiu d’Eivissa i Formentera: Mancances, millores i incerteses
Autor/es Tur Ferrer, Gemma ; Arrabal Cormenzana, Marina
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears -- Eivissa ; Sistema educatiu -- Illes Balears -- Formentera ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article mostra dades sobre el sistema educatiu d’Eivissa i Formentera durant els deu anys d’existència de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears. La comparació de les dades permet veure l’evolució positiva dels diversos indicadors, tot i la persistència de problemes històrics a les illes Pitiüses. Les conclusions pretenen ser una reflexió sobre les seves característiques pròpies, reivindicar millores llargament demanades i, finalment, valoritzar tot allò de positiu que s’ha fet en el marc dels centres educatius. ; Este artículo muestra datos sobre el sistema educativo de Ibiza y Formentera durante los diez años de existencia del Anuari de l’Educació de les Illes Balears. La comparación de los datos permite ver la evolución positiva de los diversos indicadores, a pesar de la persistencia de problemas históricos en las islas Pitiusas. Las conclusiones pretenden ser una re!exión sobre sus características propias, reivindicar mejoras largamente demandadas y, "nalmente, valorizar todo lo positivo que se ha hecho en el marco de los centros educativos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 222-246
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess