Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els centres d’educació de persones adultes a les Illes Balears. Els deu darrers anys
Autor/es Lluch Moll, Assumpta
Matèries en català: Educació d'adults -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Adult education Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article exposam l’estat actual dels centres d’educació de persones adultes de les Illes Balears i l’evolució que han tengut els darrers deu anys. Analitzam dades relatives al mapa escolar de centres, l’augment d’alumnat, els ensenyaments propis d’aquests centres, la normativa publicada durant aquesta dècada i el seu finançament; en definitiva, presentam les peculiaritats dels centres d’adults. Per acabar, reflexionam sobre les possibles millores i plantejam propostes de futur. ; Este artículo trata sobre los centros de educación de personas adultas de las Illes Balears y su evolución durante los últimos diez años. A partir de diferentes datos, se analiza el mapa escolar de centros, el aumento de la matriculación de alumnos, las enseñanzas impartidas, la normativa publicada recientemente y la financiación de los mismos, en resumen, las peculiaridades de las escuelas de adultos. Para finalizar, se recogen unas reflexiones sobre los posibles retos que se pueden presentar en el futuro
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 158-177
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess