Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Deu anys de formació professional a les Illes Balears en dades
Autor/es Estaràs Fernández, Joan ; Verdejo Rodríguez, Consuelo
Matèries en català: Formació professional -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Formación profesional -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Vocational education Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article recull les xifres o!cials del que ha estat la Formació Professional a les Illes Balears en deu anys (deu cursos). Com sempre, hi ha un cert desfasament entre el període de referència de les dades i la seva publicació. Per això, el període escollit respon al recorregut que va entre el curs 2001-2002 i la darrera etapa, que es correspon amb el curs 2010-2011. Intentam aportar una visió clara, sense «l’alquímia» interessada en les estadístiques que di!culti la lectura i l’estudi de la realitat de la Formació Professional en el sistema educatiu a les Illes Balears. Per valorar l’aportació de persones quali!cades a l’economia productiva en els nivells 2 i 3, declarats en la Llei de quali!cacions professionals i Formació Professional, hem utilitzat les dades publicades per l’Administració central, que estan a l’abast de tothom. ; Este artículo recoge las cifras o!ciales de los que ha sido la Formación Profesional en las Islas Baleares en diez años (diez cursos). Cómo siempre, hay un cierto desfase entre el periodo de referencia de los datos y su publicación. Por esto, el periodo escogido responde al recorrido que va entre el curso 2001-2002 y la última la etapa, que se corresponde con el curso 2010-2011. Intentamos aportar una visión clara, sin «la alquimia» interesada en las estadísticas que di!culte la lectura y el estudio de la realidad de la formación profesional del sistema educativo a las Islas Baleares. Para valorar la aportación de personas cuali!cadas a la economía productiva en el niveles 2 y 3, declarados en la Ley de cali!caciones profesionales y formación profesional, hemos utilizado los datos publicados por la Administración central, que están al alcance de todo el mundo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 136-156
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess