Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El batxillerat a les Illes Balears
Autor/es Franch Serra, Pere ; Perelló Beau, Manel
Matèries en català: Batxillerat -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Bachillerato -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education, Secondary -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén donar a conèixer la situació del batxillerat a les Illes Balears. Analitzam l’evolució de la matrícula del curs 1995-96 al 2009-10 i completam aquestes xifres amb els resultats acadèmics, comptabilitzats preferentment en taxes per poder comparar-los amb els d’altres comunitats autònomes. Així mateix, contextualitzam els resultats de batxillerat entre els de la resta d’etapes educatives i procuram respondre la pregunta: Ens atracam a les xifres d’alumnes amb estudis postobligatoris (85%) que es va marcar la UE a Lisboa? ; Este trabajo pretende `presentar la situación del bachillerato a las Islas Baleares. Se analiza la evolución de la matrícula del curso 1995-96 al curso 2009-10 y completa estas cifras con los resultados académicos contabilizados, preferentemente, en tasas para poder compararlos con el resto de las comunidades. Así mismo, contextualiza los resultados de bachillerato entre los resultados del resto de etapas educativas e intenta responder a la pregunta: ¿nos acercamos a las cifras de estudiantes con estudios postobligatoris (85%) que se marcó la UE en Lisboa?
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 106-135
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess