Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (2001-2011)
Autor/es FIPS
Matèries en català: Educació secundària obligatòria -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación Secundaria Obligatoria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Study and teaching (Secondary) Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’objecte del present treball és presentar com ha evolucionat l’educació secundària obligatòria (ESO) durant el període comprès entre els anys 2001 i 2011 a les Illes Balears, a partir de l’anàlisi d’una sèrie de dades que poden resultar interessants com a indicadors de la situació actual d’aquesta etapa del nostre sistema educatiu. Tanmateix, el treball actualitza un estudi anterior que fou publicat en aquest mateix anuari l’any 2007 amb el títol «Estat actual i futur immediat de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears». ; El objeto del presente trabajo es presentar como ha evolucionado la educación secundaria obligatoria (ESO) durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2011 en las Illes Balears, a partir del análisis de una serie de datos que pueden resultar interesantes como indicadores de la situación actual de esta etapa de nuestro sistema educativo. Asimismo, el trabajo actualiza un estudio anterior que fue publicado en este mismo anuario en el año 2007 con el título «Estat actual i futur immediat de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears».
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 88-105
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess