Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Evolució de l’educació primària a les Illes Balears. Deu anys de canvis
Autor/es Escudero Tomàs, Jordi
Matèries en català: Educació primària -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Study and teaching (Primary) Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article presenta una visió general dels canvis que ha sofert l’etapa de l’educació primària a les Illes Balears els darrers deu anys. L’article s’estructura en tres parts. A la primera, exposam i analitzam els indicadors que consideram essencials per entendre l’evolució de l’etapa, la inversió educativa i el nombre d’alumnat, entre d’altres. A la segona part, de contingut més qualitatiu, analitzam l’opinió de quatre informants clau de la comunitat educativa sobre els aspectes positius i negatius d’aquest període, i l’impacte que han tingut aquests canvis sobre el sistema educatiu i la societat. A la tercera i darrera part de l’article, presentam les conclusions i reflexions. ; Este artículo presenta una visión general sobre los cambios que ha sufrido la etapa de la Educación Primaria en las Illes Balears durante los ultimos diez años. El articulo se estructura en tres partes. En la primera, se exponen y analizan los indicadores que se han considerado esenciales para entender la evolución de la etapa, inversión educativa, y numero de alumnado, entre otros. En la segunda parte, de contenido más cualitativo, se analiza la opinión de cuatro informantes clave de la comunidad educativa, sobre los aspectos positivos y negativos de este periodo, y del impacto que han supuesto estos cambios sobre el sistema educativo y la sociedad. En la tercera y última parte del artículo, se presentan las conclusiones y reflexiones.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 64-85
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess