Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Cap a on va l’educació a les Illes Balears? Reflexions sobre una dècada de política educativa
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Educació -- Aspectes polítics -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Política y educación -- Baleares (Comunidad Autóonoma)
Matèries en anglès: Education Spain Balearic Islands ; Education ; Education Political aspects Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest capítol introductori de l’Anuari de l’Educació analitzam la política educativa necessària en uns moments de crisi econòmica, les característiques més signi!catives d’aquesta dècada d’educació a les Illes Balears, els trets més rellevants del seu sistema escolar, els punts més destacats de la LOMCE i del decret del TIL. Es tracta de plantejar totes aquelles qüestions que han caracteritzat la realitat de l’ensenyament a les Balears, amb els problemes i els reptes més significatius per fer possible una política que faciliti l’èxit educatiu. ; En este capítulo introductorio del Anuari de l’Educació se lleva a cabo un análisis sobre la política educativa necesaria en unos momentos de crisis económica, las características más signi!cativas de esta década de educación en las Illes Balears, los elementos más relevantes de su sistema escolar, los puntos más destacados de la LOMCE y el decreto del TIL. Se trata de plantear todas aquellas cuestiones que han caracterizado la realidad de la enseñanza en les Balears, con los problemas y retos más significativos de cara a hacer posible una política que facilite el éxito educativo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 32-62
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess