Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El conficte educatiu
Autor/es Cifre, Josep Antoni
Matèries en català: Educació ; Gestió de conflictes ; Educació
Matèries en castella: Educación ; Gestión de conflictos
Matèries en anglès: Education ; Conflict management
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013, pp 08-09
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess