Registro completo



Accedir a l'exemplar

Títol:     El sistema educatiu a les Illes Balears en xifres (2012)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Sistema educatiu Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Instructional systems Spain Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Aquest any acadèmic, com l’anterior, ha estat condicionat pel context de recessió en què està immersa la dinàmica social i econòmica general. Els anys previs a la crisi econòmica i laboral, la comunitat autònoma de les Illes Balears ha destacat per les elevades taxes d’activitat i ocupació, però també pel baix nivell formatiu de la població activa. El context actual augmenta la vulnerabilitat d’un sistema caracteritzat per un nivell baix d’escolarització i de graduació en els estudis postobligatoris. En aquest informe analitzam diversos indicadors del sistema educatiu universitari i no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. ; Este año académico, al igual que el anterior, se ha visto condicionado por el contexto de recesión en la que se encuentra la dinámica social y económica general. Durante los años previos a la crisis económica y laboral, la Comunidad autónoma de las Islas Baleares ha destacado por las altas tasas de actividad y ocupación pero también por el bajo nivel formativo de la población activa. El contexto actual aumenta la vulnerabilidad de un sistema caracterizado por un bajo nivel de escolarización y graduación en los estudios postobligatorios. En el informe se analizan diferentes indicadores del sistema educativo universitario y no universitario de la CAIB.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 352-384
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess