Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Opinió del professorat i l’alumnat sobre la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
Autor/es Calafat Albertí, Amador ; Grau Garrigues, Maria Josep
Matèries en català: Tecnologia de la informació ; Educació
Matèries en castella: Tecnología de la información -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Information technology ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article es fa una anàlisi, mitjançant enquestes, de l’opinió del professorat i de l’alumnat sobre la utilització a les aules de les tecnologies de la informació i la comunicació en un centre d’educació secundària obligatòria ; En este artículo se hace un análisis, mediante la realización de encuestas, de la opinión del profesorado y del alumnado sobre la utilización en las aulas de las tecnologías de la información y la comunicación en un centro de educación secundaria obligatoria.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 306-325
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess