Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abús sexual infantil en estudiants universitaris
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme ; Benavente, Beatriz ; Casado Mena, Susana ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Delictes sexuals ; Estudiants universitaris
Matèries en castella: Estudiantes universitarios ; Delitos sexuales
Matèries en anglès: Sex crimes ; College students
Resum-Abstract:  En aquest article es mostren els resultats de prevalença d’abús sexual infantil (ASI) en població universitària de la Universitat de les Illes Balears (UIB). En l’estudi, es recull informació sobre les característiques de les situacions d’abús (prevalença en funció del sexe de la víctima, tipus d’abús, nombre d’episodis, relació amb l’agressor), així com el malestar psicològic a conseqüència de l’experiència d’abús ; En el presente artículo se muestran los resultados de prevalencia de abuso sexual infantil (ASI) en población universitaria de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). En el estudio se recoge información sobre las características de las situaciones de abuso (prevalencia en función del sexo de la víctima, tipo de abuso, número de episodios, relación con el agresor), así como el malestar psicológico que se produce como consecuencia de la experiencia de abuso.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 254-266
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess