Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Població universitària d’Eivissa i Formentera (2011): passat, present i futur de l’educació superior a les illes Pitiüses
Autor/es Tur Ferrer, Gemma ; Arrabal Cormenzana, Marina
Matèries en català: Estudiants universitaris -- Illes Balears -- Eivissa ; Estudiants universitaris --Illes Balears -- Formentera ; Educació
Matèries en castella: Estudiantes universitarios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: College students -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; College students -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera ; Education
Resum-Abstract:  En aquest treball es presenten una sèrie de dades referents a l’alumnat universitari d’Eivissa i Formentera que ha estudiat durant el curs 2010-11. Aquestes dades, que també van acompanyades d’algunes reflexions, s’han complementat amb d’altres, com un històric de dades, per poder tenir una visió més detallada de la situació educativa. També es vol remarcar la importància de l’educació superior per a la societat, i la transmissió de la cultura que desenvolupen les universitats presents a les illes Pitiüses. ; En este trabajo se presentan una serie de datos referentes al alumnado universitario de Ibiza y Formentera que ha estudiado durante el curso 2010-11. Estos datos, que también van acompañados de algunas re!exiones, se han completado con otros, como un histórico de datos, para poder tener una visión más detallada de la situación educativa. También se quiere remarcar la importancia de la educación superior para nuestra sociedad, y la transmisión de la cultura que desarrollan las universidades presentes en las Pitiüses.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 168-204
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess