Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El paper de les associacions de pares i mares d’alumnes en el sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es Gomila Grau, M. Antònia
Matèries en català: Associacions de pares d'alumnes -- Illes Balears
Matèries en castella: Asociaciones de madres y padres de alumnos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Parents' and teachers' associations -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  La participació de les famílies en l’escola és un element cabdal en un sistema que promou la implicació col·lectiva de la comunitat educativa en la construcció d’una societat més justa, democràtica i igualitària. En aquest sentit, el paper que fan les associacions de pares i mares d’alumnes mereix una atenció especial tant de les institucions que sostenen el sistema educatiu com de la investigació en educació. L’article proposa, doncs, una ràpida mirada a les associacions i al seu pes en el sistema educatiu, que viu un moment socioeconòmic difícil. ; La participación de las familias en la escuela es un elemento crucial en un sistema que promueve la implicación colectiva de la comunidad educativa en la construcción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. En este sentido, el papel que juegan las asociaciones de padres y madres de alumnos merece una atención especial tanto por parte de las instituciones que sostienen el sistema educativo como por parte de la investigación en educación. El artículo propone, pues, una rápida mirada a las asociaciones y a su peso en el sistema educativo, que vive un momento socioeconómico difícil.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 152-167
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess