Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els programes de qualificació professional inicial de les Illes Balears. Bases per a un diagnòstic
Autor/es Amer Fernàndez, Joan Alfred
Matèries en català: Formació professional ; Educació
Matèries en castella: Formación profesional
Matèries en anglès: Vocational education ; Education
Resum-Abstract:  Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) tenen com a objectiu la prevenció de l’abandonament educatiu primerenc mitjançant una qualificació laboral que els alumnes podran acreditar en el mercat de treball. També, a través d’un mòdul voluntari, constitueixen una via alternativa per a l’obtenció del títol d’ESO. En contextos turístics com el de les Illes Balears, amb una incidència significativa de l’abandonament primerenc, aquests programes tenen una rellevància especial. En el present capítol, es duen a terme 30 entrevistes semiestructurades a alumnes, professors-tutors, pares i orientadors d’instituts de zones turístiques de totes les Illes Balears. Aquest treball de camp es duu a terme amb dos objectius: el primer objectiu és conèixer el funcionament dels PQPI a partir de les valoracions dels actors implicats i el segon objectiu és analitzar els discursos sobre l’educació del professorat-tutor del PQPI, discursos que es mouen principalment entre els models de l’educació com a tutela i l’educació com a relació mestre-aprenent. ; Los programas de cualificación profesional inicial (PCPI) buscan la prevención del abandono educativo temprano a través de garantizar una cualificación laboral que los alumnos podrán acreditar en el mercado de trabajo. También, mediante su módulo voluntario, constituyen una vía alternativa para la obtención del título de ESO. En contextos turísticos como el de las Illes Balears, con una incidencia significativa del abandono educativo temprano, estos programas tienen especial relevancia. En el presente artículo, se llevan a cabo 30 entrevistas semiestructuradas a alumnos, profesores-tutores, padres y orientadores de institutos de zonas turísticas de todas las Illes Balears. Este trabajo de campo se lleva a cabo con dos objetivos: el primer objetivo es conocer el funcionamiento de los PCPI a partir de las valoraciones de los actores implicados y el segundo objetivo es analizar los discursos sobre la educación del profesorado-tutor del PCPI, los cuales que se hallan principalmente entre los modelos de la educación como tutela y la educación como relación maestro-aprendiz.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 106-117
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess