Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Equips educatius d’atenció primerenca a les Illes BalearsNotes per ajudar a entendre’n la història i realitat present
Autor/es Arnaiz Sancho, Vicenç
Matèries en català: Educació ; Infants Protecció, assistència, etc -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Child welfare -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest treball fa un repàs dels equips educatius d’atenció primerenca a les Illes Balears, des que foren creats (1989) fins ara. Presenta dades de la configuració dels equips actuals, de l’àrea que atenen i de la seva tasca de detecció. ; En este trabajo se hace un repaso de los equipos educativos de atención temprana en las Islas Baleares, desde su creación (1989) hasta ahora. Se presentan datos de la configuración de los actuales equipos, de la zona atendida por cada uno de ellos y de su tarea de detección.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 42-48
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess