Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Qualitat i impacte social, cultural i educatiu de les escoles de música reconegudes de les Illes Balears
Autor/es Berbel Gómez, Noemí
Matèries en català: Escoles de música -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Escuelas de música -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Conservatories of music Spain Baleric Islands ; Education
Resum-Abstract:  A través del nostre estudi pretenem analitzar l’impacte social, cultural i educatiu de les escoles de música reconegudes per la Conselleria d’Educació i Cultura a les Illes Balears, amb la finalitat, en primer lloc, de reflectir la influència d’aquests centres a la nostra comunitat autònoma i, en segon lloc, d’establir una llista d’indicadors que permetin incrementar-ne l’impacte en termes de qualitat. ; A través de nuestro estudio pretendemos analizar el impacto social, cultural y educativo de las escuelas de música reconocidas por la Consejería de Educación y Cultura en las Illes Balears, con la finalidad, en primer lugar, de reflejar la influencia de estos centros en nuestra comunidad autónoma y, en segundo lugar, de establecer un listado de indicadores que permitan incrementar su impacto en términos de calidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 360-387
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess