Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El CP Antoni Juan de Maó: un centre obert a la multiculturalitat
Autor/es Sintes Rita, M. Victòria
Matèries en català: Multiculturalisme -- Illes Balears -- Menorca
Matèries en castella: Multiculturalismo -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Multiculturalism -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article presentam un conjunt d’actuacions que aplicarem per donar respostes a la realitat escolar del nostre centre educatiu. El CP Antoni Juan té un nombre elevat d’alumnat que pateix dificultats sociofamiliars greus i també en té d’estranger i de procedència espanyola que no tenen cap coneixement de la llengua catalana. Partint de la nostra experiència, per poder fer front a la problemàtica que vivim dia a dia al centre hem elaborat una proposta organitzativa innovadora per treballar amb l’alumnat que té necessitats educatives específiques i que hem basat en les línies d’una escola inclusiva. ; Este artículo presenta un conjunto de actuaciones que se llevan a cabo a fin de dar respuesta a la realidad escolar que afecta a nuestro centro educativo. Esta realidad está caracterizada por un alto número de alumnado con graves dificultades sociofamiliares, de alumnado extranjero, así como de otros lugares del Estado Español, sin ningún tipo de conocimiento de la lengua catalana. Tanto nuestra experiencia como la problemàtica del día a día nos han hecho elaborar una propuesta organizativa innovadora para trabajar con el alumnado con necesidades educativas específicas, basado en las líneas de una escuela inclusiva.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 318-327
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess