Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una dècada del Projecte d’implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres docents de les Illes Balears (2001-2011)
Autor/es Sancho Castañer, Joan Antoni
Matèries en català: Qualitat total en l'educació -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Total quality management in education -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Des del curs 2001-2002, la Conselleria d’Educació i Cultura impulsa un projecte que se centra en la difusió de la cultura de la qualitat, dirigit a les organitzacions escolars i amb l’objectiu clau d’aconseguir la millora del rendiment acadèmic dels alumnes. Actualment, hi participen més de cinquanta centres, tant de primària com de secundària. Però, realment, què s’entén per qualitat? Què és una gestió de qualitat en una escola? A partir de l’explicació dels antecedents, el procés d’implantació, els models de referència, les experiències dels centres, etc., es veu com es tradueix la idea de la qualitat i la millora contínua en els beneficiaris del servei educatiu que presten els centres docents. ; Desde el curso 2001-2002, la Consejería de Educación y Cultura impulsa un proyecto centrado en la difusión de la cultura de la calidad, dirigido a las organizaciones escolares y con el objetivo clave de conseguir la mejora del rendimiento académico de los alumnos. Actualmente, participan más de cincuenta centros, tanto de primaria como de secundaria. Pero, realmente, ¿qué se entiende por calidad? ¿Qué es una gestión de calidad en una escuela? A partir de la explicación de los antecedentes, el proceso de implantación, los modelos de referencia, las experiencias de los centros, etc., podemos ver cómo se traduce la idea de la calidad y la mejora continua en los beneficiarios del servicio educativo que prestan los centros docentes.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 284-316
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess