Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Treball en xarxa amb menors a sa Pobla
Autor/es Font i Mach, Jaume ; Pons Morell, Margalida
Matèries en català: Multiculturalisme -- Illes Balears -- Mallorca (Sa Pobla) ; Educació
Matèries en castella: Multiculturalismo -- Baleares (Comunidad Autónoma) ; Educación
Matèries en anglès: Multiculturalism Spain sa Pobla ; Education
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén fer conèixer les possibilitats de donar resposta a la diversitat present a les aules dels centres educatius, des de la feina conjunta de disseny educatiu d’un programa d’actuació, detecció, identificació, valoració, seguiment i avaluació dels agents socioeducatius presents a l’entorn de l’alumne, la família i el centre (treball en xarxa). ; Este trabajo pretende dar a conocer las posibilidades de dar respuesta a la diversidad, presente en las aulas de los centros educativos, desde el trabajo conjunto de diseño de un programa de actuación, detección, identificación, valoración, seguimiento y evaluación de los agentes socioeducativos presentes en el entorno del alumno, la familia y el mismo centro (trabajo en red).
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 222-234
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess