Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació als museus d’art contemporani. El cas d’Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma
Autor/es Bauzà Medrano, Aina
Matèries en català: Museus d'art -- Illes Balears -- Mallorca (Palma) ; Educació
Matèries en castella: Museos de arte -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Art museums Spain Palma of Majorca
Resum-Abstract:  Aquest escrit relata la posada en marxa de l’Àrea d’Educació d’Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, la diversitat de projectes que hi han estat desenvolupats i el públic al qual han estat adreçats. A més, fa una menció especial al projecte «Cartografiem-nos», per la complexitat que té i perquè marca el moment de maduresa de l’equip educatiu. El període que en descrivim és el comprès entre el maig de 2003 i l’agost de 2009. Actualment, el museu continua ampliant els seus programes. ; Este escrito relata la puesta en marcha del Área de Educación de Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma, la diversidad de proyectos que se han realizado y los públicos a los que van dirigidos. Mencionamos especialmente el proyecto «Cartografiem-nos» por su complejidad y porque marca el momento de madurez del equipo educativo. El período que describe es el comprendido entre mayo de 2003 y agosto de 2009. Actualmente el museo sigue ampliando sus programas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 202-220
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess