Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació com a consens o com a conflicte: el camí envers l’èxit o envers el fracàs educatiu i social
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Educació ; Sociologia de l'educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Sociología de la educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Educational sociology -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article es fa una anàlisi, mitjançant diversos indicadors, del sistema educatiu de les Illes Balears i el seu paper en la integració d’aquesta comunitat en la societat del coneixement; se’n posen de manifest les dificultats, els problemes i les contradiccions. Així mateix, es fa una anàlisi profunda de la realitat universitària de les Illes Balears en el marc del procés de convergència universitària europea, mitjançant una sèrie d’indicadors que ens donen una visió prou interessant sobre les perspectives de l’educació de les Illes Balears. Finalment, s’aborden, per una part, la problemàtica de l’elecció de centre per part dels pares i, per altra part, els diversos elements per configurar un pacte educatiu que vagi a la rel dels problemes i que articuli les accions adequades per resoldre els problemes més significatiu de l’educació a la nostra comunitat. ; En este artículo se hace un análisis, a través de varios indicadores, del sistema educativo de las Islas Baleares y su papel en la integración de esta Comunitat en la sociedad del conocimiento, poniendo de manifiesto sus dificultades, sus problemas y sus contradicciones. Asimismo se hace un análisis profundo sobre la realidad universitaria de las Islas Baleares en el marco del proceso de convergencia universitaria europea, a través de una serie de indicadores que nos dan una visión lo suficiente interesante sobre las perspectivas de la educación balear. Finalmente se aborda, por una parte, la problemática de la elección de centro por parte de los padres y, por otra parte, los diversos elementos para configurar un pacto educativo que vaya a la raiz de los problemas y que articule las acciones adecuadas para resolver los problemas más significativos de la educación en nuestra comunidad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 18-47
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess