Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2010)
Autor/es Pascual Barrio, Belén M.
Matèries en català: Sistema educatiu -- Illes Balears ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Instructional systems -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  Presentam la revisió d’una sèrie de dades referides al sistema educatiu no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Diversos indicadors de context, escolarització, recursos i resultats ens permeten observar els canvis més significatius produïts el darrer curs, així com entendre les tendències més destacables els darrers anys. ; Presentamos la revisión de una serie de datos referidos al sistema educativo no universitario de la comunidad autónoma de las Illes Balears. Diversos indicadores de contexto, escolarización, recursos y resultados nos permiten observar los cambios más significativos producidos en el último curso, así como entender las tendencias más destacables en los últimos años.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 388-407
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess