Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     CEIP Santa Gertrudis: Aquesta escola la fem tots
Autor/es Claustre de mestres del CEIP Santa Gertrudis ; Maria de las Heras
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Eivissa ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education
Resum-Abstract:  Ens definim com un centre que ha estat en constant formació, i aquesta ha anat encaminada sempre a la millora de l’atenció dins l’aula i a un canvi metodològic. Ens replantegem el funcionament del nostre centre, no pels canvis dels currículums promoguts per les administracions, sinó per tot el que reflexionem, analitzem i compartim. D’aquest compartir sorgeix un nou projecte de centre del qual destaquem els objectius que afavoreixen una escola oberta a la comunitat educativa ; Nos de!nimos como un centro que ha estado en constante formación, y esta ha ido encaminada siempre a la mejora de la atención dentro del aula y a un cambio metodológico. Nos replanteamos el funcionamiento de nuestro centro, no por los cambios de los currículums promovidos por las administraciones, sino por todo el que reflexionamos, analizamos y compartimos. De este compartir surge un nuevo proyecto de centro del cual destacamos los objetivos que favorecen una escuela abierta a la comunidad educativa
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 374-385
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess