Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     CP Sant Lluís: «El dret a participar» Una experiència de participació infantil a l’escola... i al poble
Autor/es Pons Fanals, Fernando
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Menorca ; Educació
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education Spain -- Balearic Islands -- Minorca ; Education
Resum-Abstract:  En aquest article pretenem donar a conèixer l’estructura organitzativa de l’escola i l’ajuntament per afavorir i dinamitzar la participació infantil al nostre poble, a partir de dos eixos centrals: ; En este artículo pretendemos dar a conocer la estructura organizativa de la escuela y el ayuntamiento para favorecer y dinamizar la participación infantil en nuestro pueblo, a partir de dos ejes centrales:
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 364-373
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess