Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El procés d’integració curricular de les TIC com a factor afavoridor de la innovació educativa al CEIP Santa Maria del Mar de Cala d’Or
Autor/es Claustre de professorat del CEIP Santa Maria del Mar
Matèries en català: Educació ; Tecnologia de la informació -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Educación ; Tecnología de la información -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Information technology-- Spain -- Majorca ; Education
Resum-Abstract:  Aquesta comunicació vol aportar algunes consideracions sobre la manera com el procés d’experiència col·lectiva en la recerca de la integració curricular de les TIC i el seu ús en el context educatiu del centre, actuen com a reactius per a la innovació educativa. En el cos de l’exposició es focalitza sobre aquelles !tes, pràctiques i sinergies que han suposat un afavoriment important, des de la perspectiva de l’equip docent, dels canvis necessaris en el model pedagògic, alhora que n’explora la correlació amb la necessària formació específica del professorat per engegar el canvi de paradigma educatiu que exigeix la societat del coneixement. ; Esta comunicación pretende aportar algunas consideraciones sobre aquellos aspectos que actúan como favorecedores en la innovación educativa en relación a la experiencia colectiva en la integración curricular de las TIC i su uso en el contexto educativo del centro. En la exposición se focaliza sobre las prácticas i sinergias que han resultado más favorecedoras, desde la perspectiva del equipo docente, para los cambios necesarios en el modelo pedagógico, al tiempo que explora su correlación con la necesaria formación especí!ca del profesorado para iniciar el cambio de paradigma educativo que exige la Sociedad del Conocimiento.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 346-363
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess