Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El massatge infantil aplicat a l’escola: noves estratègies per a la millora de la qualitat afectiva i emocional en atenció primerenca
Autor/es Femenias Andreu, Maria
Matèries en català: Massatge per a infants ; Educació
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Massage for children ; Education
Resum-Abstract:  Aquest article sintetitza els aspectes més rellevants de la tesi doctoral de Maria Femenias Andreu, enfocada en la reflexió sobre la importància dels aspectes emocionals i afectius en el cicle 0-3. Planteja la introducció del massatge infantil a les aules d’educació infantil com un instrument privilegiat de vincle i comunicació amb els infants, i elabora una proposta didàctica adaptada per grups d’edat. ; Este artículo sintetiza los aspectos más relevantes de la tesis doctoral de Maria Femenias Andreu, enfocada en la reflexión sobre la importancia de los aspectos emocionales y afectivos en el ciclo 0-3. Plantea la introducción del masaje infantil en las aulas de educación infantil como un instrumento privilegiado de vínculo y comunicación con los niños, elaborando una propuesta didáctica adaptada por grupos de edad.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 330-344
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess