Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La proposta socioeducativa del Grec
Autor/es Estarellas Colom, Gregori
Matèries en català: Educació ; Sociologia de l'educació
Matèries en castella: Sociología de la educación
Matèries en anglès: Education ; Educational sociology
Resum-Abstract:  La pretensió de l’article és presentar la proposta socioeducativa del Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors. Per assolir aquest objectiu, l’escrit s’ha dividit en dues parts, que són les dues cares de la mateixa moneda. D’una banda, es fa una aproximació als subjectes en els quals se centra l’acció de l’entitat. De l’altra, s’intenta descriure la proposta del GREC: una acció educativa basada, fonamentalment, en l’atenció personalitzada dels subjectes amb qui treballam. Es tracta d’una tasca duta a terme amb la implicació i dedicació de molts professionals. ; La pretensión del artículo es presentar la propuesta socioeducativa del Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores. Para lograr este objetivo el escrito se desarrolla en dos tiempos. Por una parte, se realiza una aproximación a los sujetos en los que se centra la acción de la entidad. Por otra parte, se intenta describir la propuesta del GREC: una acción educativa basada, fundamentalmente, en la atención personalizada de los sujetos con quien trabajamos. Esta es una tarea llevada a cabo con la implicación y dedicación de muchos profesionales.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 222-235
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess