Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Abandonament escolar a les Illes Balears
Autor/es Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Matèries en català: Abandó dels estudis (Educació secundària) ; Educació
Matèries en castella: Abandono de los estudios -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: High school dropouts -- Spain -- Balearic Islands ; Education
Resum-Abstract:  L’alt nivell de vulnerabilitat educativa i la polarització dels itineraris dels joves són dos dels factors que acompanyen una problemàtica que caracteritza el sistema educatiu de les Illes Balears: l’abandonament dels estudis. Un mercat laboral focalitzat en el sector turístic i la construcció ha provocat l’increment de la població activa, també jove i estrangera. A més, són diversos els indicadors que els estudis relacionen amb l’abandonament, com són les estructures familiars, el nivell de renda o el territori. Al present treball presentam una de!nició teòrica de la problemàtica, així com l’anàlisi d’una sèrie de dades estadístiques que aporten coneixement sobre aquesta problemàtica. ; El alto nivel de vulnerabilidad educativa y la polarización de los itinerarios de los jóvenes son dos de los factores que acompañan una problemática que caracteriza el sistema educativo de las Islas Baleares: el abandono de los estudios. Un mercado laboral focalizado en el sector turístico y la construcción ha provocado el incremento de la pobación activa, también joven y extranjera. Además, son diversos los indicadores que los estudios relacionan con el abandono, como son las estructuras familiares, el nivel de renta o el territorio. En el presente trabajo presentamos una de!nición teórica de la problemàtica, así como el análisis de una serie de datos estadísticos aque aportan conocimiento sobre esta problemática.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 180-201
Identificador:  1889-805x
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess